החברה המארגנת את הכנס:

Paragon Israel דן כנסים

שעות הפעילות: בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00

מזכירות הכנס:

גב' נעמה קפון

טלפקס: 03-5767715

דוא"ל: nkappon@paragong.com

מידע או שאלות בנושא הרשמה לכנס:

גב' מירה מיטרני טרופ

דוא"ל: mtropp@paragong.com

טלפקס: 03-5767734

תצוגה בתערוכה או חסות לכנס:

מר. טוביה שמואל

דוא"ל: Tshmuel@paragong.com

נייד: 054-7681533